E-DEVLET YOLUNDA KAPALI BİR SİSTEM OLARAK KAYITLI ELEKTRONİK POSTA

2 dakikada okunur

Görülüyor ki, gelişen ve büyüyen ekonomiler ve bunun paralelinde aynı ivmeyi gösteren küçük-büyük firmalar ile devletin gerek kurumlar gerek bireylerle olan ilişkileri eski usul kağıt, yazı, imza, mühür ile yürüyemeyecek kadar artmış ve karmaşık hale gelmiş durumdadır. Bu noktada hem Türkiye hem de diğer ülkeler hızlıca e-devlet yani kağıtsız elektronik devlet modeline doğru yapılanmaya başlamıştır.

Önce internet üzerinden T.C. no, vergi numarası vb. kullanılarak borç öğrenme, emeklilik yaşını bulma gibi basit sorgularla başlayan bu girişimler daha sonra ticari hayata yönelik olarak e-Fatura ve benzeri uygulamalarla online hizmetler haline gelmeye başlamıştır.

Ülkemizde 5 Mart 2010 tarihli 397 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile başlayan e-Fatura uygulamasının bugüne kadar yaygınlaşamamasının nedenlerinden birisi Gelir İdaresi Başkanlığının e-Fatura adresinde Sık Sorulan Sorular içinde e-Fatura, sadece e-Fatura bünyesinde tanımlı olan kullanıcılar adına düzenlenmelidir şeklinde açıkladığı gibi kapalı bir sistem olmasıdır.

Faturalarınızı kağıda basmak yerine, dijital olarak imzalayıp elektronik ortamdan gönderebilmeniz için karşı tarafın yani müşterinizin de bu sisteme kayıtlı olması ve istenilen şartlara uyması (mali mühür sertifikası edinmesi vb.) gerekmektedir. Bu haliyle de e-Fatura kayıtlı kullanıcısı sadece bir başka e-Fatura kayıtlı kullanıcısına elektronik ortamda fatura kesebilmektedir. Sonuç olarak ticari hayatın dinamiklerine uymamakta ve yaygınlaşamamaktadır.

Aynı şekilde, internetin yaygınlaşması, ticari ya da resmi her türlü bilgi,  belge ve yazının elektronik formatta iletiminin kolaylaşması düşüncesinden hareketle 25 Ağustos 2011 tarihli yönetmelikle Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemine ait temeller atılmıştır.

Asıl amacı resmi ya da ticari her türlü yazışmanın e-postalar aracılığıyla iletilirken güvenli teknik altyapı ve yasal geçerliliğinin sağlanması olması gereken kayıtlı elektronik posta sisteminin, aynı e-fatura sisteminde olduğu gibi kapalı bir sistem olarak tasarlanması ticari hayat gerçekleri ile çelişmekte ve bu sistemi uygulanamaz hale getirmektedir.

Günümüzdeki çeşitli yazılım, uygulama ve altyapı olanaklarıyla bir e-postayı, yasal olarak geçerli, kayıtlı bir şekilde saklanıp dilediğiniz kişiye göndermeniz mümkünken, uygulanması ve ekonomik faaliyetler içerisinde yer alması zor olan bu sistemin hem devlet ile kurumlar ve bireyler hem de ticari firmaların birbirleriyle olan güvenli iletişim ihtiyacına cevap vermesini beklemek mümkün olmamaktadır.